Styret

Styre i landsrådet for NKF består av

Torfinn Havn, leder (Stavanger)
Marion Seiersten, sekretær (Oslo)
John Berget (Trondheim)
Bård Espelid (Bergen)
Karl Johan Rød (Haugesund)

Landsrådet møtes 1-2 ganger pr. år. Rådet hadde sitt siste møte den 5. juni 2002.

Medlemmenes kontaktadresser etc. finnes under den enkelte lokalforening.