Norsk korrosjonsteknisk forening har lokalforeninger i Oslo, Stavanger, Haugesund og Trondheim. Landsrådet består av lederne i de lokale foreningene, der lederen for Stavanger-avdelingen er formann i rådet for tiden. Landsrådet representerer foreningen i internasjonal sammenheng.

Møteaktiviteten i lokalforeningene varierer noe, men det gjennomføres vanligvis 2-4 møter pr. halvår. Medlemmene er enkeltpersoner i bedrifter, undervisningsinstitusjoner, FoU-organisasjoner etc., samt enkelte bedrifter.

Ta kontakt med den enkelte lokalforening ved å gå inn på menyen ovenfor dersom du er interessert i å se hva som foregår, eller dersom du har konkrete korrosjonstekniske problemstillinger du ønsker å lufte.

    Det kan være tøffe forhold i offshorebransjen!